Actievoorwaarden

 1. Winacties worden uitgeschreven door Boudi.nl. Hierop zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 2. Klanten van Boudi.nl zijn automatisch deelnemers aan winacties. Tevens is deelname mogelijk door in te schrijven op de nieuwsbrief Boudi’s Update.

 3. Deelnemers zijn bij een winactie verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en actuele informatie.

 4. De looptijd van een winactie staat beschreven in de aankondiging van de winactie.

 5. Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 6. Winnaars worden willekeurig, intuïtief gekozen.

 7. Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het verstrekte e-mailadres.

 8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 9. Winnaars dienen contact op te nemen met Boudi.nl binnen 14 dagen na sluiting van de winactie.

 10. Deelname is uitgesloten bij het niet voldoen aan genoemde voorwaarden.

 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere zaken.

 12. Boudi.nl kan zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden wijzigen.

 13. Boudi.nl kan zonder opgave van reden een winactie tussentijds wijzigen of beëindigen.

 14. Verstrekte persoonsgegevens worden door Boudi.nl gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan anderen. Tevens ontvang je af en toe een nieuwsbrief, Boudi’s Update. Je kunt je hiervoor altijd uitschrijven.

 15. Boudi.nl beslist, daar waar deze actievoorwaarden niet in voorzien.

 16. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Heb je hierover vragen? Laat het me weten via het contactformulier.